O komfortowym przebywaniu na działce można mówić tylko wtedy, kiedy do dyspozycji mamy toaletę, prawda? Jest to o tyle problematyczne, że zdecydowana większość działek nie […]